Last update: 14.09.2020

Tranings

List of tranings (polish):

  • Certified Ethical Hacker
  • Powłamaniowa analiza incydentów
  • OSINT - biały wywiad
  • Bezpieczeństwo systemów Linux
  • Bezpieczeństwo aplikacji webowych
  • Bezpieczeństwo sieci komputerowych (testy penetracyjne)
  • Administracja systemem Linux