Last update: 04.03.2021

Tranings

List of tranings (polish):

  • Forensic sieciowy - 2days
  • OSINT - biały wywiad - 2 days
  • Bezpieczeństwo systemów Linux - 3 days
  • Bezpieczeństwo aplikacji webowych - 3 days
  • Bezpieczeństwo sieci komputerowych (testy penetracyjne) - 3 days

A detailed training program is available by mail.